cruch 黝是什么意思黝的解释黝怎么读_新华字典

文化资讯 2020-10-17153未知admin

 其祧则守祧黝垩之。——《周礼·春官·守祧》

 一命赤袚幽衡,再命赤韨幽衡。——《礼记·玉藻》。唐· 孔颖达疏引 孙炎注《尔雅》云:“黝,青黑。cruch

 阴祀用黝牲,毛之。——《周礼·地官·牧人》

 又如:黝牲(黑色的牲畜);黝垩(以黑色和白色作涂饰);黝犊(黑色小牛);黝瘦(又黑又瘦);黝绿(浓绿);黝泽(浓黑而有光泽);黝面(青黑色脸面)

 缠绕的样子 [winding]。cruch如:黝纠(相连绕的样子)

 浮梁黝以径度,灵台杰其高峙。——《文选·潘岳·闲居赋》

 又如:黝垩(涂以黑色和白色);黝锈(发黑生锈)

 《亥集下》《黑字部》·黝·康熙筆画:17·部外筆画:5

 《唐韻》《集韻》《正韻》於糾切《韻會》幺糾切,����音怮。《說文》微靑黑色。《玉篇》黑也,微靑色也。《爾雅·釋器》黑謂之黝。又《釋宮》地謂之黝。《註》黑飾地也。《周禮·夏官·牧人》隂祀用黝牲。《註》讀若幽,黑也。隂祀祭地北郊及也。又《王延壽·魯靈光殿賦》互黝糾而搏負。《註》黝糾,特出貌。又《廣韻》於脂切《集韻》於夷切,����音伊。《前漢·地理志》丹陽郡黝縣。《註》本作黟,其音同。又《廣韻》《集韻》����於九切,音懮。《廣雅》黝堊塗也。禮,天子諸侯之楹黝堊。又《集韻》云九切,音有。義同。又一笑切,音要。一曰用黑塗地。*考證:〔隂祀祭地北郊乃也。〕謹照周禮原註乃字改及字。

 微青黑色。从黑幼聲。《爾雅》曰:“地謂之黝。”於糾切

 保利城38万㎡环湖购物公园必将为镇海新城树立新的高度,cruch带来迅疾而猛烈的升级转变。以160亩浩淼湖景为依托,一座集购物、美食、娱乐、运动、文化、观光等现代生活方式为一体的情景体验式环湖购物娱堂,正在闪现出中心商区的无限价值。

 小就告诉老说:“这农夫已经有的血液了。”只见农夫办了个晚宴,邀请所有富裕的人来参加,喝各种各样的酒,吃各种各样的菜肴;非常浪费的吃喝。这时,一个仆人端着葡萄酒出来,不小心跌倒了。

 Mauerblümchen墙边花(指没男人要的女孩子,用于太害羞的女孩子)

原文标题:cruch 黝是什么意思黝的解释黝怎么读_新华字典 网址:http://www.njsq.com.cn/wenhuazixun/2020/1017/113084.html

Copyright © 2010-2020 诺嘉网 版权所有  

联系QQ:1352848661